Top Trường đại Học Thương mại điện tử Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Thương mại điện tử tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Nam XươngGiang Tây

Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây

Jiangxi University of Finance and Economics - JUFE
Địa chỉ: 169 Shuanggang E St, Qingshanhu District, Nanchang, Jiangxi, China, 330013

Du Học Trung Quốc Ngành Thương Mại điện Tử - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2023

Top