Top Trường đại Học Trí tuệ nhân tạo - AI Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Trí tuệ nhân tạo - AI tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Hợp PhìAn Huy

Đại học Công nghệ Hợp Phì

Hefei University of Technology - HFUT
Địa chỉ: 193 Tunxi Rd, Baohe District, Hefei, Anhui, China

Du Học Trung Quốc Ngành Trí Tuệ Nhân Tạo - AI - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2023

Top