Top Trường đại Học Đạo diễn Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Đạo diễn tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Nam KinhGiang Tô

Học viện nghệ thuật Nam Kinh

Nanjing University of the Arts - NUA
Địa chỉ: No.74 Beijing West Road, Nanjing, Jiangsu, China, 210013

Du Học Trung Quốc Ngành Đạo Diễn - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2023

Top