Top Trường đại Học Nghệ thuật Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Nghệ thuật tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Nam XươngGiang Tây

Đại học Nông nghiệp Giang Tây

Jiangxi Agricultural University - JXAU
Địa chỉ: 1225 Zhimin Ave, Qingshanhu District, Nanchang, Jiangxi, China, 330029

Nam XươngGiang Tây

Đại học Sư phạm Giang Tây

Jiangxi Normal University - JXNU
Địa chỉ: 99 Ziyang Avenue, Nanchang City, Jiangxi Province, China, 330022

Nam XươngGiang Tây

Đại học Nam Xương

Nanchang University - NCU
Địa chỉ: 999 Xuefu Road, Honggutan New District, Nanchang, Jiangxi, China, 330031

Du Học Trung Quốc Ngành Nghệ Thuật - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2023

Top