Top Trường đại Học Kinh tế Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Kinh tế tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Nam XươngGiang Tây

Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây

Jiangxi University of Finance and Economics - JUFE
Địa chỉ: 169 Shuanggang E St, Qingshanhu District, Nanchang, Jiangxi, China, 330013

Nam XươngGiang Tây

Đại học Nông nghiệp Giang Tây

Jiangxi Agricultural University - JXAU
Địa chỉ: 1225 Zhimin Ave, Qingshanhu District, Nanchang, Jiangxi, China, 330029

Nam XươngGiang Tây

Đại học Sư phạm Giang Tây

Jiangxi Normal University - JXNU
Địa chỉ: 99 Ziyang Avenue, Nanchang City, Jiangxi Province, China, 330022

Nam XươngGiang Tây

Đại học Nam Xương

Nanchang University - NCU
Địa chỉ: 999 Xuefu Road, Honggutan New District, Nanchang, Jiangxi, China, 330031

Du Học Trung Quốc Ngành Kinh Tế - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2023

Top