Top Trường đại Học Đạo diễn Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Đạo diễn tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Côn MinhVân Nam

Học viện Nghệ Thuật Vân Nam

Yunnan Arts University - YNAU
Địa chỉ: 1577 Yuhua Rd, Chenggong District, Kunming, Yunnan, China, 650500

Du Học Trung Quốc Ngành Đạo Diễn - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2023

Top