Top Trường đại Học Nhà hàng - khách sạn Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Nhà hàng - khách sạn tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Côn MinhVân Nam

Đại học Dân tộc Vân Nam

Yunnan Minzu University - YMU
Địa chỉ: No.3 Yuhua District, Chenggong University Town, Kunming, Yunnan, China, 650500

Du Học Trung Quốc Ngành Nhà Hàng - Khách Sạn - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2023

Top