Top Trường đại Học Nghệ thuật Tốt Nhất Trung Quốc

Danh sách top 100 trường đại học Nghệ thuật tại Trung Quốc: Các trường đại học trọng điểm hàng đầu về giáo dục của Trung Quốc như: Dự án 211, Dự án 985, Liên minh C9 League, Xếp hạng thế giới QS

Clear all

Trường XuânCát Lâm

Đại học Trung Y dược Trường Xuân

Changchun University of Chinese Medicine - CCUCM
Địa chỉ: No. 1035, Boshuo Rd., Jingyue Zone, Changchun, Jilin, China, 130117

Trường XuânCát Lâm

Đại học Cát Lâm

Jilin University - JLU
Địa chỉ: 2699 Qianjin St, Chaoyang District, Changchun, Changchun, Jilin, China

Du Học Trung Quốc Ngành Nghệ Thuật - Top Trường đại Học Hàng đầu Trung Quốc 2023

Top